Kopen

Vooraf

Wanneer het veilinghuis een veiling organiseert, dan wordt dit aangekondigd dmv van advertenties in dagbladen en in verzamel- en antiek(vak)bladen. Tevens worden uitnodigingen verstuurd aan het klantenbestand.

Catalogus

Voorafgaand aan de veiling wordt een catalogus samengesteld. Deze catalogus is een handleiding voor de veiling. Er staat vermeld waar en wanneer de kijkdagen en de veiling worden georganiseerd. Tevens staan de spelregels (orde van verkoop en verkoopvoorwaarden) duidelijk omschreven. Het is raadzaam om deze regels van tevoren goed door te lezen, zodat u van tevoren weet wat er gebeurt als u een bod uitbrengt.

De orde van verkoop bij Veilinghuis Omnia


In de catalogus bevindt zich verder een genummerde lijst met daarbij een uitgebreide beschrijving van de diverse kavels. Een kavel kan bestaan uit bijvoorbeeld één enkele tafel, maar ook uit een geheel servies of een complete eetkamer. In de beschrijving staat informatie over het voorwerp, ouderdom en verwachte opbrengst (zgn richtprijs). De beschrijving geschiedt met de grootste zorg en volgens een vaste procedure. Bij de omschrijving van kunst in de catalogi van Veilinghuis Omnia wordt volgens onderstaande procedure omschreven.

Kunstenaar: 
omschrijving van: Achternaam, voornaam (geboortejaar-overlijden), voorstelling, techniek, afmeting. (** bij naam kunstenaar: voorna(a)m(en) niet bekend).

Toevoeging met toegeschreven aan:
Het werk heeft de eigenschappen van de kunstenaar en is waarschijnlijk van de kunstenaar.

Omgeving van/ school van/Atelier:
Geen werk van de kunstenaar, maar een werk uit de periode van de kunstenaar waarschijnlijk gemaakt onder zijn invloed.

Hollandse school (+ naam):
Een werk van een onbekende kunstenaar, gemaakt in dat land of die streek.

Let op, bij onderstaande vermeldingen wordt de authentiteit niet gegarandeerd!

In de manier van/ In de stijl van/naar/kopie:
Geen werk van de kunstenaar, maar naar het voorbeeld van de kunstenaar gemaakt.

Kunstenaar + gesigneerd als:,
De desbetreffende naam staat vermeld op het werk. De echtheid wordt niet gegarandeerd!
Tijdens de kijkdagen kunt u de kavels noteren waarin u bent geïnteresseerd. In de catalogus staat ook vermeld op welk moment bepaalde kavels worden geveild. Tijdens de kijkdagen is het mogelijk om een catalogus te kopen. De catalogus is tevens te bekijken via de site van veilinghuis Omnia (7 dagen voor aanvang van de veiling).

Kijkdagen

Voordat er een veiling plaatsvindt, worden er kijkdagen georganiseerd. Deze kijkdagen zijn bedoeld om klanten de gelegenheid te geven om de goederen uitgebreid te bekijken. Hiervoor zijn alle kavels overzichtelijk tentoongesteld. De entree hiervan is gratis en u kunt bij u bezoek informatie en inlichtingen verkrijgen bij onze veilingmedewerkers. De kijkdagen vinden plaats op vrijdag van 17.00 – 21.00 uur, zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur.

Veiling

Een veiling bestaat vaak uit meerdere zittingen. Dit zijn de dagen of dagdelen waarop wordt geveild. De veilingen bij Omnia zijn op dinsdag en woensdagavond en beginnen om 19.00 uur. Voorafgaand aan de veiling, welke onder toezicht van een notaris wordt georganiseerd, wordt gewezen op de veilingvoorwaarden. Dit zijn de regels die tijdens de veiling worden gehanteerd. Eén van die regels is het hanteren van opgeld. Veilinghuis Omnia hanteert 25% aan opgelden over het hamergeld.

U biedt zelf met een koopnummer

Voordat de veiling begint is er gelegenheid om een biednummer bij de administratie te halen. Dit is een formulier waarop u uw naam en adresgegevens invult. Dit formulier is gekoppeld aan een koopnummer. Door dit nummer tijdens de veiling te tonen biedt u op een bepaald kavel mee. Wanneer u het hoogste bod uitbrengt, noemt de veilingmeester dit nummer, wordt deze genoteerd en bent u bezitter van het kavel. Er wordt via de volgende stappen verhoogd:

 

tot € 50,-
met € 5,-
van € 50,- tot € 200,- met € 10,-
van € 200,- tot € 500,- met € 25,-
van € 500,- tot € 1000,- met € 50,-
van € 1000,- tot € 2000,- met € 100,-
van € 2000,- tot € 4000,- met € 200,-
Vanaf € 4000,-
met € 500,-

 

 

 

 

Schriftelijk bieden

 

Op deze manier is het mogelijk om te bieden zonder dat u zelf op de veiling aanwezig bent. Door middel van het invullen van een biedopdracht zal de veilingmeester in uw opdracht meebieden tot het maximale bedrag dat u heeft ingevuld op het biedformulier. Natuurlijk zal hij trachten om dit kavel voor een zo laag mogelijke prijs voor de schriftelijke bieder te kopen. Het is dus niet zo dat automatisch het maximale bedrag moet worden betaald!Alleen bij een succesvolle aankoop informeren wij u de dag(en) na de laatste veilingzittingper mail(in 2e instantie telefonisch) over de aankopen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van de goederen!

Telefonisch bieden

 

Een tweede mogelijkheid om ”vanuit uw luie stoel” te kunnen bieden is middels een telefonische bieding. Dit werkt gelijk aan een schriftelijke bieding. U vult een biedformulier in met het verzoek tot telefonisch bieden. U wordt dan tijdens de veiling door een van onze medewerkers gebeld op het moment dat het desbetreffende kavel wordt geveild. De medewerker zal u dan tijdens het bieden in de zaal informeren en eventueel in uw opdracht bieden. Telefonisch bieden is alleen mogelijk op artikelen met een richtprijs vanaf € 150,00.

Voor zowel de schriftelijke als de telefonische biedingen gelden de volgende regels:

 • De schriftelijke koopopdracht wordt alleen geaccepteerd indien deze is ondertekend.
 • Telefonische biedingen zijn mogelijk wanneer het object een richtprijs € 150,00 of hoger heeft.
 • Voor schriftelijk of telefonisch bieden op kavels met een richtprijs boven € 10.000 kan om een verklaring van uw bank en een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
 • Betalingendienen binnen drie dagen na aankoop te geschieden.
 • Afhalen: de goederen dienen uiterlijk de dag na de laatste zitting, voor 16.00 uur te worden opgehaald vanaf de veilinglocatie !
 • N.B. Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van € 50 in rekening worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag der nota.
 • De gekochte goederen kunnen voor risico van de ontvanger/koper verzonden worden.

Na de veiling

 

Na de aankoop heeft u een garantietermijn van drie weken. Deze garantieregeling staat vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden.

Afgifte goederen

Het gekochte dient na de veilingzitting worden afgehaald binnen de daarvoor geldende termijn:

 • Tot 30 minuten na iedere veilingzitting.
 • Woensdag morgen (de dag na de eerste veilingzitting) van 9.30 – 11.30 uur.
 • Donderdag middag (de dag na de tweede veilingzitting) van 13.30 – 16.00 uur.
 • Vrijdag geen afgifte goederen.
 • Zaterdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.
 • Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.
 • Schriftelijke bieders worden bij aankoop van goederen telefonisch geïnformeerd.

Alle goederen dienen zaterdagmiddag voor 16.00 uur te zijn afgehaald !

Aan kopers die deze termijn overschrijden kan per kalenderdag de somma van € 50,- in rekening worden gebracht voor vervoer en opslagkosten, ongeacht het bedrag der nota.