Stichting derdengelden

De Stichting Derdengelden is er in de eerste plaats de verplichting van het hebben van een Rekening Derdengelden, waarop de kooppenningen van de veilingen worden gestort, zodat deze buiten de bedrijfsexploitatie blijven. Vanaf deze rekening worden de inzenders/verkopers betaald en de inzender weet dan ook dat hij het hem toekomende te allen tijde zal ontvangen. Zelfs wanneer de veilinghouder niet meer in staat zou zijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.