Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Inbrengen

Inbrengen

Algemeen

Een veiling kan niet georganiseerd worden zonder dat er goederen worden ingebracht. In principe kan iedereen inbrengen. Te denken valt hierbij aan een particulier die gaat verhuizen, een verzamelaar die een gedeelte van zijn/haar verzameling wil laten veilen of een professionele handelaar.

Voor iedere veiling is er een periode waarop de goederen kunnen worden ingeleverd, de zgn inbrengperiode. Deze periode sluit circa drie weken voor een veiling. Voor het inbrengen van goederen kunt u via de mail of natuurlijk telefonisch contact opnemen met het veilinghuis voor het maken van een afspraak.

Indien u overweegt om goederen ter veiling aan te bieden, biedt Veilinghuis Omnia volop mogelijkheden. Op basis van een gedegen taxatie en duidelijke afspraken zorgen wij voor een goede afhandeling van de verkoop. Voor duurdere objecten is het mogelijk om een minimumprijs (limiet) af te spreken.

De goederen worden geveild in de zaal en via online mogelijkheden om 'live' online te kunnen meebieden. Tevens werken we samen met internationale platforms zoals Lot-tissimo en Druot. Zo profiteert u optimaal van alle mogelijkheden om een hoge opbrengst te realiseren. 

Informatie

U kunt van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met het veilinghuis. Tel: 0598 – 392592.

Veilinghuis OMNIA is als register veilinghouder verbonden aan de federatie TMV (Taxateurs Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken).

Algemene procedure

Bij het ter veiling aanbieden van goederen voor de veiling hanteert veilinghuis Omnia een vaste procedure. Deze is conform de afspraken welke zijn vastgelegd bij de TMV.

 • Het maken van een afspraak
 • Gedegen taxatie en veilingadvies.
 • Indien u de goederen laat veilen ontvangt u een inzendreçu. Dit is een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken.
 • In de week voorafgaand aan de veiling ontvangt u een overzicht van de ingebrachte goederen met vermelding van eventuele limieten. Hierin staat ook de informatie over kijkdagen en de veiling.
 • Binnen 10 (werk)dagen na de veiling ontvangt u informatie over de opbrengst van de goederen.
 • Na zes weken ontvangt u een definitieve afrekening.
 • Uitbetaling geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de afrekening.
 • Klik hier voor de algemene inbrengvoorwaarden

Goederen brengen of halen

De goederen die ter veiling worden gebracht worden gratis getaxeerd op verkoopwaarde. Ook is het mogelijk om een foto aan ons toe te sturen en op deze manier een indicatie te ontvangen. In overleg is het mogelijk om goederen bij de klant te taxeren. Hiervoor berekenen wij echter kosten. Informeer naar de mogelijkheden.

Bevestiging en veiling

Alle in de veiling opgenomen goederen worden, na onderzoek, duidelijk omschreven in de veilingcatalogus. Elk kavel is genummerd, zorgvuldig omschreven en voorzien van een richtprijs. De richtprijs is een indicatie van de verwachte opbrengst. Wanneer er goederen van u zijn opgenomen in de veiling ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Hierin staat vermeld waar en wanneer er wordt geveild en welke goederen er van u in de veiling zijn opgenomen. Alle goederen zijn omschreven en eventueel is een limietprijs vermeld.

Inname van goederen

Indien u besluit om de goederen te laten veilen ontvangt u van ons een inzendformulier. Op dit formulier staan, naast de naam en adresgegevens, de goederen vermeldt die wij ter veiling innemen. Tevens is het bemiddelingspercentage vermeld. Dit percentage noemt men inzendpercentage. In overleg kan een limiet worden vastgesteld. Dit geldt voor voorwerpen welke een taxatiewaarde van € 250,00 of hoger hebben. Op de achterzijde van het formulier staan de inzendvoorwaarden (ontvangstvoorwaarden) vermeld, zodat duidelijk is wat er met de goederen voor, tijdens en na de veiling geschiedt. Alle goederen zijn op het moment van inname verzekerd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten (bijvoorbeeld fotokosten) worden van te voren met de klant besproken.

Opslag van goederen

Over het algemeen worden de goederen gratis opgeslagen tot het moment van veilen. Mochten er andere afspraken gelden dan wordt dit van te voren met de klant besproken.

Publiciteit

Voor iedere veiling versturen wij onze vaste klanten een uitnodiging. Daarnaast wordt er voor iedere veiling ruimschoots geadverteerd in dagbladen en vakbladen (zoals bijvoorbeeld Collect of de Origine).

Op het internet staat ca. 7 dagen voor aanvang van de veiling de complete catalogus op onze homepage vermeld. Op deze manier is het mogelijk “op grote afstand” de veiling te volgen. Tevens bereiken wij op deze manier een groot aantal klanten.

Afrekening

Binnen 10 (werk)dagen na de veiling ontvangt u van het veilinghuis een afrekening. Hierin staat de opbrengst van de verkochte goederen. Dit bedrag wordt verminderd met de inzendkosten en eventuele bijkomende kosten (bv transportkosten en administratiekosten). Het bedrag wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de afrekening op uw bank of girorekening overgemaakt. Deze uitbetaling geschiedt middels de Stichting Derdengelden Veilinghuis Omnia. De uitbetaling is hierdoor voor 100% gegarandeerd. Indien er een aantal zaken niet op de veiling zijn verkocht, maakt u ook geen veiling kosten (wel de basiskosten voor administratie, etc.). Aangezien alle verkopen onder de zogenaamde margeregeling vallen, is er géén BTW te verrekenen.

Veilinghuis Omnia vraagt continu inbreng van

 • Antieke Meubelen,
 • Prenten en Schilderijen,
 • Glas,
 • Porselein en Aardewerk,
 • Zilver en Goud (voorwerpen en sieraden),
 • Art Deco en Jugendstil,
 • Verzamelobjecten,
 • Boedels,
 • etc.