Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Taxeren

UW ANTIEK, KUNST OF DESIGN LATEN TAXEREN?

Hans Raspe is RegisterTaxateur en Register Veilinghouder op het vakgebied van Kunst en Antiquiteiten en als zodanig erkend en opgenomen in het register van de federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders (TMV website), gecertificeerd conform de Europese Norm EN-45013.

Al vanaf 1995 houdt hij zich bezig met taxeren en het organiseren van veilingen. Daarmee is er een goed zicht op de markt voor kunst en antiek in de (inter)nationale markt.

WAAROM LATEN TAXEREN:

Om diverse redenen kan het verstandig zijn uw bijzondere inboedel te laten taxeren. Denk hierbij aan:

• Overlijden/schenking: Bij overlijden wilt u zicht hebben op de aanwezige kostbaarheden. Een rapport helpt bij de aangifte voor successie en/of verdeling binnen de familie. De goederen worden getaxeerd op ‘waarde in het economisch verkeer’. Dit is de waarde die deze zouden hebben opgebracht op het moment van taxeren in de vrije markt.

• Verzekering (conform artikel 7:960 BW): Een kostbare verzameling of inboedel vereist ook een goede verzekering. Met behulp van een gedegen verslag voor de verzekering is de waarde beschreven dat nodig is voor het verkrijgen van een object van gelijkwaardige soort, kwaliteit, staat en ouderdom. Afhankelijk van uw verzekeraar is na 3 tot 5 jaar een hertaxatie noodzakelijk. De kosten voor een hertaxatie vallen lager uit omdat de inhoudelijke gegevens van het rapport vaak niet aangepast hoeven te worden.

• Boedelverdeling: Als partners uit elkaar gaan biedt een taxatierapport met relevante beschrijving, gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer, een goede uitkomst.

• Schade: Bij schade is het van belang dat een onafhankelijke deskundige de waarde van het object kan beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de waarde in onbeschadigde staat en de waardevermindering na het ontstaan van de schade. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de kosten voor eventuele restauratie.

Mondelinge taxatie advies bij het veilinghuis:

Op locatie kunt u een object laten beoordelen door de taxateur. Hij onderzoekt het object en laat u mondeling weten wat het object waard is in de huidige markt. Dit advies is niet bindend en alleen een richtlijn. De kosten voor een mondelinge taxatie bedragen € 50,00 per object.

De bevindingen kunnen tevens worden schriftelijk vastgelegd. Hiervoor worden extra kosten berekend

Taxatie op locatie:

We werken voornamelijk in de noordelijke provincies, maar u kunt ons ook benaderen voor taxaties in heel Nederland. U kunt hiervoor een indicatie van de kosten opvragen met betrekking tot; het aantal uren, reiskosten en mogelijke bijkomende kosten zoals onderzoekskosten.

Tarieven:

Er wordt gewerkt met een vast uurtarief van € 110,00 met een minimum van 1,5 uur. De kosten gelden voor onderzoek ter plaatse en uitwerkingskosten voor het samenstellen van het rapport. U ontvangt een gecertificeerd schriftelijk rapport welke voldoet aan de voorwaarden voor de doelstelling van de taxatie.

Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van de Federatie TMV van toepassing. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Upload afbeelding (max. 800kb)

Benieuwd naar de waarde?

Om er achter te komen of een object van waarde is, kunt u eenvoudig het aanvraag formulier hiernaast invullen. Ook is het mogelijk om foto's te mailen naar: info@veilinghuis-omnia.nl. Vermeld daarnaast ook uw telefoonnummer. Daarnaast is aanvullende informatie zoals herkomst, afmetingen en ander informatie welkom. We kunnen snel bepalen of het gaat om interessante objecten waarvoor een taxatie van belang kan zijn en/of deze interessant zijn om voor u te bemiddelen via een van onze veilingen. 

Wat te doen hierna:

  1. Indien u verdere afspraken wilt maken over het laten veiling van goederen kunnen wij een afspraak plannen. Ook een afspraak aan huis behoort tot de mogelijkheden (hiervoor worden wel kosten berekend). 
  2. Indien u alleen een taxatie en/of een waardebepaling wenst van één of meerdere objecten of van een gehele inboedel, bijvoorbeeld ten behoeve van een verdeling uit een nalatenschap? Uiteraard kunnen wij hierin een rol spelen. Het beste kunt u telefonisch contact opnemen zodat wij u persoonlijk kunnen voorlichten over de mogelijkheden en de kosten. Ook kunt u het formulier invullen en aangeven waarvoor u een taxatie nodig heeft.